ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
มกราคม 20, 2020, 12:02:04 AM

 
ข่าว: ++++ ตอนนี้เปิดเอกสารแนบต่างๆ ดูได้แม้ยังไม่ได้ Log in ก่อนก็ตามนะครับ ++++

หน้า: [1] 2 3 ... 10
  หน้าแรก  • ช่วยเหลือ  • ค้นหา  • เข้าสู่ระบบ  • สมัครสมาชิก
 1 
 The Universe - เอกภพ / LaLiN's Notes / หน้าที่สายการบินกรณีผู้โดยสารแพ้ถั่ว
 เมื่อ: กันยายน 05, 2017, 07:56:40 PM 
เริ่มโดย LaLiN - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN
http://leidenlawblog.nl/articles/peanut-free-on-board-is-there-any-legal-duty

 2 
 Airspace - ห้วงอากาศ / Air Code - ประชุมกฎหมายอากาศ / Re: กฎหมายอากาศระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง - หลักการทั่วไปและสิทธิการบิน
 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2017, 12:14:13 AM 
เริ่มโดย Mundi - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN
ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ชิคาโก1944)

ประกาศใช้พิธีสารเกี่ยวกับข้อแก้ไขเพิ่มเติมบางประการของอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (มอนตริออล 1954)

ประกาศใช้พิธีสารเกี่ยวกับข้อแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (มอนตริออล 1954)


 3 
 Airspace - ห้วงอากาศ / Air Code - ประชุมกฎหมายอากาศ / Re: กฎหมายอากาศระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง - กฎหมายอาญาทางอากาศ
 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2017, 12:08:47 AM 
เริ่มโดย Mundi - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN
ประกาศใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำบนอากาศยาน (โตเกียว 1963)

ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบ (เฮก 1970)

ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน (มอนตริออล 1971)


 4 
 The Universe - เอกภพ / LaLiN's Notes / หน้าที่สายการบินในการบริการลิฟท์แท่นยกรถเข็นคนพิการ
 เมื่อ: มกราคม 20, 2017, 01:03:48 AM 
เริ่มโดย LaLiN - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN
ข่าวเรื่องผู้โดยสารนกแอร์เดินทาสกับสามีที่เป็นอัมพาต แต่สายการบินไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกผู้พิการ และลูกเรือบอกว่าทางสายการบินไม่มีนโยบายรับผู้โดยสารที่เดินทางไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ส่วนซีอีโอสายการบินได้ตอบในประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ “เรายอมรับว่าเราไม่ใช่การบินไทยที่จะมี เครื่องลิฟท์ที่จะบริการขึ้นลงเพราะข้อนั้นเป็น cost จริงๆเพราะฉะนั้นเราถึงจำเป็นที่ ผดส.จำเป็นที่จะมีคนเดินทางด้วยจึงจะยอมให้เดินทาง”
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9600000006025
คำตอบของซีอีโอน่าจะมีความคลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
1.   เรื่องการเดินทางคนเดียวของคนพิการกับเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นคนละประเด็นกัน การมีผู้ติดตามหรือผู้ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้นั้นคือเพื่อช่วยทำหน้าที่ที่ปกติผู้โดยสารต้องทำเอง สายการบินไม่มีหน้าที่ต้องทำอยู่แล้ว เช่น ป้อนข้าว เป็นต้น แต่การที่คนพิการมีคนเดินทางไปด้วยไม่ได้ทำให้สายการบินหมดหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คนพิการตามที่กฎหมายกำหนด
2.   ลิฟท์แบบแท่นยกสำหรับนำรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากเครื่องบิน เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่กฎหมายไทยกำหนดให้สายการบินต้องมี ข้อ 10 วรรคสองประกอบบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 กำหนดให้อากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ต้องจัดให้มีลิฟท์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารพิการ
3.   กฎกระทรวงดังกล่าวรวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่มีข้อยกเว้นแยกระหว่างอากาศยานเก่าหรือใหม่ก่อนกฎกระทรวงออกว่าไม่ต้องจัดหาลิฟท์สำหรับอำนวยความสะดวกคนพิการ
4.   กฎหมายฉบับเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นการปฏิบัติตามประเภทของสายการบินเช่นกัน
5.   ต้นทุนเป็นข้อยกเว้นการอำนวยความสะดวกคนพิการในกรณีไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก (accessibility standards) แต่เป็นการทำตามหลัก reasonable accommodation เพื่อรักษาสมดุลระหว่างสิทธิคนพิการกับหน้าที่ของผู้ให้บริการ แต่เมื่อมีมาตรฐานการอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นการออกกฎที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นภาระเกินสมควรกับผู้ให้บริการ เรื่องต้นทุนจึงไม่ใช่เหตุผลในการไม่ทำตามมาตรฐานนั้นๆ
6.   ค่าใช้จ่ายในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ดังนั้นเรื่องต้นทุนจึงไม่ควรนำมาเป็นข้อปฏิเสธในการไม่รับผู้โดยสารพิการ
7.   ก่อนที่โพสจะยาวไปมากกว่านี้ ขอสรุปว่า การขนส่งอันเป็นบริการสาธารณะแม้จะดำเนินการโดยเอกชนที่มุ่งคำนึงถึงกำไรเป็นสำคัญ แต่การอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้โดยสาร (ขอให้เทียบกับการอุ้มผู้โดยสาร) ไม่ควรนำมาคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง ขอยกความเห็นของผู้พิพากษา Abella ของศาลสูงแคนาดาในคดี C.C.D. v. Via Rail เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อตู้รถไฟที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการมาประกอบ ผู้พิพากษา Abella ให้ความเห็นว่า This is not a fight between able-bodied and disabled persons to keep fares down by avoiding the expense of eliminating discrimination. Safety measures can be expensive too, but one would hardly expect to hear that their cost justifies dangerous conditions. In the long run, danger is more expensive than safety and discrimination is more expensive than inclusion.

 5 
 Airspace - ห้วงอากาศ / Walking on Air (Law) - บทความด้านกฎหมายอากาศ / ประจำ ไม่ประจำ
 เมื่อ: กันยายน 02, 2016, 12:43:27 PM 
เริ่มโดย Mundi - กระทู้ล่าสุด โดย Mundi
บทความเกือบยี่สิบปีก่อน
แต่ไม่น่าเชื่อว่ายังเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นกันได้

 6 
 Airspace - ห้วงอากาศ / Air Code - ประชุมกฎหมายอากาศ / Re: ประกาศราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับสนามบิน
 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2016, 02:19:10 AM 
เริ่มโดย LaLiN - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องสนามบินอนุญาต

สนามบินน้ำ อ.ปากเกร็ด
(19 สิงหาคม 2474)

 7 
 Airspace - ห้วงอากาศ / Air Code - ประชุมกฎหมายอากาศ / Re: ประกาศราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับสนามบิน
 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2016, 02:18:00 AM 
เริ่มโดย LaLiN - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องสนามบินด่านภาษี (29 มกราคม 2475)

 8 
 Airspace - ห้วงอากาศ / Air Code - ประชุมกฎหมายอากาศ / ประกาศราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับสนามบิน
 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2016, 02:17:15 AM 
เริ่มโดย LaLiN - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้สนามม้ากรมพระอัศวราชเป็นสนามบินสำหรับพระนคร

 9 
 Outerspace - ห้วงอวกาศ / Space Code - ประชุมกฎหมายอวกาศ / Re: มติ ครม ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอวกาศประจำปี 2558
 เมื่อ: เมษายน 26, 2016, 03:09:27 AM 
เริ่มโดย LaLiN - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทก   วันที่มีมติ 14/07/2558   
เรื่อง การดำเนินการหลังคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินการหลังคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
               ๑. กรณีการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมไทยคม ๖ ตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ได้ให้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จัดให้มีดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม ๓ ตามข้อกำหนดของสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับดาวเทียมไทยคม ๖ ไว้ตามข้อกำหนดของสัญญาฯ ข้อ ๑๕ การโอนกรรมสิทธิ์การส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ลงนามในหนังสือรับมอบและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
               ๒. กรณีอนุมัติให้ใช้เงินค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม ๓ ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๖,๗๖๕,๒๙๙ ดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเรื่องที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องดำเนินการเรียกเงินคืนหักกลบลบหนี้หรือเรียกดอกเบี้ยระหว่างกันแต่อย่างใด ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นอันยุติตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

 10 
 The Universe - เอกภพ / Sitdhinai's Talks / Re: ครม.อนุมัติการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามอนทรีออล 1999 แล้ว
 เมื่อ: เมษายน 26, 2016, 03:05:30 AM 
เริ่มโดย Sitdhinai - กระทู้ล่าสุด โดย LaLiN
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร   วันที่มีมติ 24/02/2558   
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   
ต้องการเอกสารเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนั

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมอบให้กระทรวงคมนาคมปรับแก้ไขคำแปลภาษาไทยของอนุสัญญาฯ ให้มีความสมบูรณ์ และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

หน้า: [1] 2 3 ... 10
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!